Nictiz

Nictiz

Als adviseur is Pike Consult betrokken geweest bij het project inventarisatie patiëntvragenlijsten. Hierbij zijn de knelpunten en oplossingen in kaart gebracht rondom het implementeren van patiëntvragenlijsten in ziekenhuizen.

Meer lezen over het NFU-project?

Projecten