FMS-project: Uitkomstgerichte Zorg

FMS-project: Uitkomstgerichte Zorg

Een ander project van de Federatie Medisch Specialisten waar Pike Consult bij betrokken is, is het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Pike Consult is betrokken geweest als projectleider op ad-interim basis en later als adviseur voor het ontwikkelen van een methode om landelijke sets voor uitkomstinformatie te ontwikkelen en te implementeren.

Projecten